Halm i småbal

Vår halm är skördad under bra förhållanden och förvaras i fuktfria lador. Hö i plastade rundbalar

Vårt hö är bärgat på vallar som består av timotej, hästhö.Vallen förnyas vart tredje/fjärde år.

Balarna väger ca 250-300 kg. Kan lastas både med klämma (utan hål på balen) eller med horn.

Observera att balarna på bilden ej är plastade.


Halm i rundbal

Kornhalm/vetehalm som är skördat/pressat med bra förhållande, bra kvalité. Inomhusförvarade året om.

Ca 250 kg.

 


Inomhusförvarad, klyvd ved av bok/björk/ek

Färdigkluven, torr, inomhusförvarad ved av bok/björk/ek. Bra kvalité. Säljs i ventilerade storsäckar om 1,5 m3. Transport kan ordnas i närområdet, Karlshamn,Sölvesborg.


Avhämtning/frakt

Samtliga produkter hämtas på plats på gården, med undantag för ved där hemleverans kan beställas.


Vid köp av större partier av rundbalar i närområdet Karlshamn/Sölvesborg kan även frakt beställas.